Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Formy Pomocy

Czcionka:

Świadczenia wychowawcze

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje:
- matce,
- ojcu,
- opiekunowi prawnemu dziecka,
- opiekunowi faktycznemu dziecka.
Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Jak załatwić formalności?

Wniosek o świadczenie trzeba składać raz do roku. Będzie można to zrobić przez Internet lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach. Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, zobowiązane są udokumentować sytuację dochodową dołączając do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach. Gdy rodzina chce  ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dziecko/dzieci nie ma konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej. Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione jest od kryterium dochodowego i w takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia progu dochodowego. We wniosku należy podać dane osoby starającej się o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne. Jednocześnie Ośrodek sam będzie pozyskiwał podstawowe dane o dochodach, więc nie trzeba będzie już dołączać tych informacji. Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, jest wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto.

Kiedy będzie można pobierać wnioski?

Po otrzymaniu z drukarni zamówionych wniosków na stronie GOPS oraz na tablicy ogłoszeń zostanie umieszczony termin ich wydawania oraz na stronie internetowej zostaną umieszczone wzory druków.

Kiedy będzie można składać wnioski?

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Co do zasady, dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Istotne jest, że pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie  do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 roku, kiedy program wejdzie w życie.

500 plus a inne świadczenia dla rodzin?

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

Kiedy świadczenie wychowawcze nie przysługuje?

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko (termin pełnoletni nie zawsze jest tożsamy w prawem z terminem osoby, która ukończyła 18 lat,w związku z możliwością uzyskania pełnoletniości przez małoletnią kobietę poprzez zawarcie związku małżeńskiego- art. 10 § 2 kodeksu cywilnego),
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dostępnej tutaj.
 
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt bezpośrednio z pracownikiem obsługującym świadczenia wychowawcze 500+ pod numerem telefonu: 536 844 375.

 

Podstawa prawna:
1.Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z 11 luty 2016 r. (Dz. U. poz.195)
2.Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z 18 luty  2016 roku (Dz. U. poz. 214

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Biuletyn Informacji Publicznej

Epuap

Emp@tia

Dziennik Ustaw