Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół interdyscyplinarny

Czcionka:

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Do tej pory w walce ze zjawiskiem przemocy w rodzinie, jak również jej skutkami jako narzędzie pracy wykorzystywana była jedynie "Niebieska Karta".
W chwili obecnej zwiększając profesjonalizm świadczonych usług do walki ze zjawiskiem przeciwdziałania przemocy w rodzinie staje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny w myśl nowych przepisów stanowi najważniejszy element Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ma na celu skupienie przedstawicieli wszystkich instytucji i służb z terenu gminy, których wspólne działania mogą kompleksowo przyczynić się do ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie i stworzenia systemu wsparcia dla osób i rodzin gdzie występuje zjawisko przemocy. Zespół Interdyscyplinarny zajmuje się tworzeniem i realizowaniem planu pomocy rodzinie, współpracą ze wszystkimi instytucjami z terenu Gminy, zajmującymi się problemem przemocy, a ponadto powołuje grupy robocze, które podejmują pracę indywidualną z zagrożoną przemocą rodziną.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 • realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy,
  w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach koordynuje realizację Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wJerzmanowicach na lata 2015 - 2017 przyjętego przez Radę Gminy Jerzmanowice -Przeginia w dniu 27.10.2014r.Uchwała Nr.LVI/319/2014

Celem głównym programu jest ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie i skutków jej stosowania . Cele szczegółowe to:

 1. Zmiana postaw mieszkańców wobec przemocy.
 2. Wzrost liczby przeszkolonych osób przygotowanych do pomagania rodzinie z problemem przemocy.
 3. Zwiększenie dostępności pomocy oraz zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych.
 4. Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy.
 5. Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zjawiska przemocy i sposobów radzenia sobie z tym problemem.
 6. Wspieranie ofiar przemocy w sytuacjach kryzysowych.

W ramach realizacji programu Zarządzeniem Wójta Gminy Jerzmanowice – Przeginia.Nr.0/132/2012 dn.11.09.2012r. został powołany Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, skupiający reprezentantów instytucji i podmiotów zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy domowej.

Do zadań Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego należy:

 1. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mającym nacelu zapobieganie zjawisku.
 2. Diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie.
 3. nicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą.
 4. Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach.
 5. Rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzieleniapomocy w środowisku lokalnym.
 6. Inicjonowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
 7. Monitorowanie sytuacji rodzin, w których istnieje zagrożenie występowania przemocyoraz rodzin, w których dochodzi do przemocy.
 8. Prowadzenie dokumentacji, podejmowanie działań wobec rodzin w których dochodzi do przemocy.

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Biuletyn Informacji Publicznej

Epuap

Emp@tia

Dziennik Ustaw