Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Za życiem

Czcionka:
Sprawdź jaką pomoc możesz otrzymać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
 
Kto jest uprawniony do pomocy?
każda kobieta w ciąży i jej rodzina ( w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę),
rodziny, w których przyjdzie lub przyszło na świat ciężko chore dziecko. Rozumie się przez to: ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego zdrowiu, kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w czasie ciąży lub porodu, kobiety, których dzieci umarły bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych, kobiety po doświadczeniu poronienia, urodzenia martwego dziecka, urodzenia dziecka niezdolnego do życia, urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.
 
Jakie formy pomocy oferuje GOPS Jerzmanowice?
 
Jednorazowy zasiłek w wysokości 4000 zł
Matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka.
 
zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu (wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko),
 
zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Przepisy nie określają szczegółowo wzoru takiego zaświadczenia.
 
Pomoc i wsparcia asystenta rodziny, który:
doradzi w zakresie form i miejsc wsparcia tj.: pomoc prawna, psychologiczno-pedagogiczna, medyczna, duchowa czy socjalna,
pomorze w sprawach urzędowych,
udzieli wsparcia w poradzeniu sobie w trudnych sytuacjach,
udzieli pomocy w przezwyciężeniu problemów wychowawczych.
 
Więcej onformacji można uzyskać w przyygotowanym przez GOPS Jerzmanowice informatorze - " Wsparcie dla kobiet w ciąży, rozin z niepełnosprawnym dzieckiem".

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Biuletyn Informacji Publicznej

Epuap

Emp@tia

Dziennik Ustaw