Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI:

Nabór wniosków do projektu Małopolska Niania 2.0

Utworzono dnia 22.07.2020

Nabór wniosków do projektu Małopolska Niania 2.0 – wsparcie rodziców w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym

Projekt „Małopolska Niania 2.0” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Celem projektu jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez rodziców/opiekunów dzieci w wieku do lat 3, którzy do tej pory nie uczestniczyli w rynku pracy, a także zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi do lat 3, w szczególności na terenie gmin charakteryzujących się ograniczonym dostępem do instytucjonalnych form opieki nad dziećmi do lat 3.

Projekt skierowany jest do rodziców/opiekunów dzieci do lat 3 z terenu województwa małopolskiego powracających/wchodzących na rynek pracy, którzy do tej pory w nim nie uczestniczyli ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (pozostających bez pracy, przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym) oraz do osób pracujących, którym wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi umożliwi utrzymanie zatrudnienia.

Nabór do projektu trwa: od 08.07.2020 r. do 26.08.2020. Więcej informacji można uzyskać na stronie ROPS Kraków w zakładce Małopolska Niania 2.0 lub wybierając „czytaj dalej”.

czytaj dalej na temat: Nabór wniosków do projektu Małopolska Niania 2.0

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Utworzono dnia 01.07.2020

Wnioski na nowy okres zasiłkowy

Przypominamy, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczeń na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 przyjmowane są w formie papierowej i elektronicznej w następujących terminach:

  • Świadczenia rodzinne od 1 sierpnia w formie papierowej,
  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego od 1 sierpnia w formie papierowej,
  • Świadczenia Dobry start 300+ od 1 lipca drogą elektroniczną, natomiast od 1 sierpnia  w formie papierowej.

Jednocześnie informujemy, iż aktualne pozostają wnioski dotyczące Świadczenia wychowawczego 500+, które przyznały prawo do świadczenia wychowawczego do 31 maja 2021 r., a więc nie ma konieczności składania nowych wniosków.

WNIOSKI na poszczególne świadczenia będą dostępne na stronie GOPS oraz w siedzibie Urzędu Gminy od 1 sierpnia 2020 r. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 536-844-375 bądź poczta elektroniczną: sr@jerzmanowice-przeginia.pl.

czytaj dalej na temat: Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Informacja odnoście numerów telefonów i adresów e-mail

Utworzono dnia 21.06.2020

Informacja odnoście właściwych do obsługi poszczególnych spraw numerów telefonów i adresów e-mail

Przypominamy, iż w zakresie kontaktu z pracownikami GOPS Jerzmanowice w formie telefonicznej oraz korespondencji dotyczącej poszczególnych spraw np. świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, zasiłki z pomocy społecznej, pracy socjalnej czy sprawy administracyjne prosimy o kontakt poprzez właściwy w danej sprawie numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Ułatwi to szybkie i bezproblemowe załatwienie sprawy.  Wybierając "czytaj dalej" można zapoznać się z ogólnm wykazem spraw powiązanych z poszczególnymi adresami e-mail oraz numerem telefonu do kontaktu z właściwym do obsługi danej sprawy pracownikiem.

czytaj dalej na temat: Informacja odnoście numerów telefonów i adresów e-mail

Poradnictwo psychologiczne i porady prawne

Utworzono dnia 18.05.2020

Poradnictwo psychologiczne i porady prawne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach zaprasza na bezpłatne konsultacje psychologiczne oraz porady prawne dla mieszkańców Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Aby uzyskać więcej informacji bądź umówić spotkanie prosimy o kontakt z GOPS Jerzmanowice pod nr. telefonu (12) 389 50 71 lub 534 878 079. Wsparcie realizowane jest w ramach projektu socjalnego pt. ”Profesjonalny Ośrodek Pomocy Społecznej”.

czytaj dalej na temat: Poradnictwo psychologiczne i porady prawne

Bezpłatna aplikacja mobilna „Twój Parasol”

Utworzono dnia 16.04.2020

Bezpłatna aplikacja mobilna „Twój Parasol”

Osoby zagrożone i doświadczające przemocy zachęcamy do zapoznania z informacjami dostępnymi na stronie: https://twojparasol.com/. Aplikacja stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

czytaj dalej na temat: Bezpłatna aplikacja mobilna „Twój Parasol”

Bezpłatne poradnictwo i psychoterapia

Utworzono dnia 14.04.2020

Bezpłatne poradnictwo i psychoterapia

Stowarzyszenie "Pro Familia oferuje nieodpłątne poradnictwo psychologiczne, rodzinne oraz psychoterapię dla rodzin w krysysie skierowaną do osób zamieszkujących na terenie gmin powiatu krakowskiego. Informacje i zapisy do poradni pod numerem telefonu 784 305 610.

czytaj dalej na temat: Bezpłatne poradnictwo i psychoterapia

Pomoc dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych

Utworzono dnia 27.03.2020

Pomoc dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach podjął szereg działań przygotowujących instytucję a w szczególności pracowników w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji tak abyśmy mogli nadal pomagać. Mimo, że zrezygnowano z bezpośredniej obsługi mieszkańców, cały czas pracujemy. Wszelkie sprawy są załatwiane drogą telefoniczną, mailowa lub za pośrednictwem poczty. Stosujemy instrukcje, procedury i wytyczne wprowadzone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodę Małopolskiego i Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

Wdrożyliśmy również własne rozwiązania dotyczące udzielenia pomocy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Po godzinach pracy ośrodka (od poniedziałku do piątku do godziny 19:00, w sobotę i niedzielę od godz. 9.00 do 17.00), uruchomiliśmy telefon 534 878 079 pod który osoby, samotne, starsze, niepełnosprawne, które nie mają wsparcia i pomocy ze strony rodziny bliższej i dalszej, sąsiadów, znajomych mogą zadzwonić i zwrócić się o zorganizowanie zakupów żywności, leków oraz środków czystości.

Jednocześnie przypominamy i prosimy o stosowanie się do wszystkich zaleceń służb medycznych i sanepidu. Więcej informacji na temat zagrożenia i zaleceń w ww zakresie mogą państwo uzysać pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus.

czytaj dalej na temat: Pomoc dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych

Koronawirus informacja i zalecenia

Utworzono dnia 17.03.2020

Koronawirus informacja i zalecenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach informuję, iż zgodnie z wytycznymi Wojewody Małopolskiego z dnia 12 marca 2020r. do naszego Ośrodka należy zgłaszać sprawy dotyczące zabezpieczenia pomocy w formie posiłku lub produktów żywnościowych oraz zakupów leków. Pracownicy Ośrodka, po uzyskaniu takich informacji od Państwa, zweryfikują je i następnie prześlą do realizacji odpowiednim służbom (Caritas Polska, WOT, OSP).

Osoby w kwarantannie

W przypadku osób objętych kwarantanną obowiązuje instrukcja, zgodnie z którą Sanepid powiadamia ośrodek pomocy społecznej o osobach objętych kwarantanną. Naszym zadaniem będzie weryfikacja czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej. Będzie się to odbywać drogą telefoniczną. Następnie takie zgłoszenie będzie przesyłane do organizacji, które zadeklarowały pomoc żywnościową (Banki Żywności, PKPS, PCK, Caritas, Stowarzyszenie ODRA-NIEMEN), celem przekazania informacji o zapotrzebowaniu na konkretne produkty żywnościowe dla konkretnych osób. Kolejnym krokiem będzie przekazanie Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej lub Wojskom Obrony Terytorialnej informacji, skąd należy odebrać żywności i do kogo (osobie w kwarantannie) ją dostarczyć.

Tel.: 12 3895071 lub 534 878 079

Prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do wszystkich zaleceń służb medycznych i sanepidu. Więcej informacji na temat zagrożenia i zaleceń w ww zakresie mogą państwo uzysać pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus.

czytaj dalej na temat: Koronawirus informacja i zalecenia

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2019/2020

Utworzono dnia 22.08.2019

Wnioski na nowy okres zasiłkowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach od 1 sierpnia 2019r. przyjmuje wnioski w formie papierowej i elektronicznej na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 o ustalenie prawa do: zasiłku rodzinnego oraz dodatków, świadczenia wychowawczego 500+, świadczenia „Dobry Start” 300+, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Zachęcamy do składania wniosków w formie elaktronicznej bądz w siedzibie GOPS Jerzmanowice (uwaga na nowe goddziny przyjmowania stron).

czytaj dalej na temat: Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2019/2020

Zmiana godzin pracy GOPS Jerzmanowice

Utworzono dnia 22.08.2019

Zmiana godzin pracy GOPS Jerzmanowice

Informujemy, iż od 1 września 2019 roku zmianie ulegają godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach. Dostosowując czas pracy do obowiązującego w Urzędzie Gminy ośrodek pracuje od godziny 7:30 do 15:30. Szczegółowe informacje można uzyskać wybierając „czytaj dalej”.

czytaj dalej na temat: Zmiana godzin pracy GOPS Jerzmanowice

Zmiany w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Utworzono dnia 10.04.2018
Zmiany w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych
 
Od stycznia bieżącego roku zadania związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych, dotychczas realizowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego przejął Wojewoda Małopolski. Zadania te dotyczą sytuacji, gdy jedno z rodziców przebywa w kraju Unii Europejskiej lub Islandii, Norwegii, Liechtensteinie oraz Szwajcarii. Wówczas należy ustalić, który kraj jest właściwy do wypłaty świadczeń. 
czytaj dalej na temat: Zmiany w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Wsparcie dla kobiet w ciąży, rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem

Utworzono dnia 14.12.2017

Wsparcie dla kobiet w ciąży oraz rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem

Realizując założenie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach przygotował informator w zakresie wsparcie kobiet w ciąży oraz rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem. Informator można pobrać tutaj.

czytaj dalej na temat: Wsparcie dla kobiet w ciąży, rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem

Wsparcie rodzin oraz wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży w Gminie Jerzmanowice-Przeginia

Utworzono dnia 10.04.2017

Wsparcie rodzin oraz wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży w Gminie Jerzmanowice-Przeginia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach informuje, iż dnia 13.04.2017r. rozpoczyna realizację projektu socjalnego pt.: „Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w Gminie Jerzmanowice-Przeginia”. W ramach tego projektu będzie możliwość skorzystania z pomocy psychologa, a także odbędzie się cykl Warsztatów Umiejętności Wychowawczych pod nazwą „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, oraz utworzenie grupy wsparcia dla osób opiekujących się osobami zależnymi (niepełnosprawnymi).

Zainteresowanych mieszkańców z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z naszym ośrodkiem. nr tel. 12 389 50 71, kom. 534 878 079.

czytaj dalej na temat: Wsparcie rodzin oraz wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży w Gminie Jerzmanowice-Przeginia

Przypomnienie o konieczności zgłaszania zmian mających wpływ na prawo do otrzymywania świadczenia

Utworzono dnia 21.02.2017

Przypomnienie o konieczności zgłaszania zmian mających wpływ na prawo do otrzymywania świadczenia 500+

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci art.20 ust.1 „W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego to świadczenie”.
czytaj dalej na temat: Przypomnienie o konieczności zgłaszania zmian mających wpływ na prawo do otrzymywania świadczenia

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Biuletyn Informacji Publicznej

Epuap

Emp@tia

Dziennik Ustaw