Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

"Szansa dla wszystkich" - PO KL

Czcionka:

Projekt "Szansa dla wszystkich" finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W okresie od września 2008 do grudnia 2014 realizowane były bezpłatne form wsparcia służące aktywizacji mieszkańców gminy. Projekt skierowany był do osób korzystających z pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, z niskim wykształceniem, zatrudnionych, zatrudnionych w gospodarstwach rolnych, długotrwale chore ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Celem głównym projektu było przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu klientów pomocy społecznej w Gminie Jerzmanowice-Przeginia.

Cel operacyjny – Pomoc osobom i rodzinom zagrożonym dysfunkcjami i patologiami realizowany był poprzez działania służące pobudzaniu aktywności własnej osób korzystających z pomocy społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach realizował projekt w latach 2008 do 2014 We wskazanym okresie udział w projekcie wzięło 121 mieszkańców Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

W 2008 roku w ramach projektu było objętych 5 osób w wieku aktywności zawodowej, niepracujących oraz korzystających z pomocy społecznej (w tym trzy osoby niepełnosprawne). Uczestnicy projektu brali udział w dwóch blokach szkoleniowych:

 1. Trening kompetencji społecznych,
 2. Trening zarządzania własnymi zasobami.

W 2009 roku w ramach projektu aktywizowano 10 osób w wieku aktywności zawodowej. Uczestnicy projektu wzięli udział w szkoleniach:

 1. Z zakresu kompetencji i umiejętności społecznych (10 osób),
 2. Kurs hotelarsko – gastronomiczny (4 osoby),
 3. Kurs florystyczny z obsługą kasy fiskalnej (4 osoby),
 4. Kurs budowlany (1 osoba),
 5. Szkolenie w zakresie nowoczesnych metod poszukiwania pracy (9 osób).

W 2010 roku zaktywizowano 17 osób w wieku aktywności zawodowej. Uczestnicy projektu wzięli udział w szkoleniach:

 1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych (17 osób),
 2. Kurs fryzjerski (4 osoby),
 3. Kurs opiekun osoby starszej niepełnosprawnej (2 osoby),
 4. Kurs operator wózków widłowych (1 osoba),
 5. Kurs praw jazdy kat. B (2 osoby),
 6. Terapia psychologiczna (8 osób),
 7. Szklenie – szkoła dla rodziców oraz płodowy zespół alkoholowy (17 osób).

W 2011 roku objęto aktywizacją 19 beneficjentów poprzez udział w następujących formach wsparcia:

 1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych (17 osób),
 2. Terapia psychologiczna (8 osób),
 3. Badania lekarskie (17 osób),
 4. Kurs praw jazdy kat. B (4 osoby),
 5. Kurs opiekuna osoby niepełnosprawnej (3 osoby),
 6. Kurs fryzjerski (4 osoby).

W 2012 roku zaktywizowano w ramach projektu „Szansa dla wszystkich” 17 beneficjentów w wieku aktywności zawodowej poprzez:

 1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych (17 osób),
 2. Terapii psychologicznej (8 osób),
 3. Badania lekarskie (17 osób),
 4. Kurs praw jazdy kat. B (2 osoby),
 5. Kurs na operatora wózków widłowych (3 osoby),
 6. Kurs gastronomiczny (3 osoby),
 7. Kurs florystyczny (1 osoba).

W 2013 roku w projekcie brało udział 21 osób w wieku aktywności zawodowej dla, których zorganizowano szkolenia aktywizujące:

 1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych (21 osób),
 2. Terapia psychologiczna (12 osób),
 3. Doradztwo zawodowe (18 osób),
 4. Szkoła dla rodziców (7 osób),
 5. Kurs praw jazdy kat. B (5 osób),
 6. Kurs na operatora wózków widłowych (3 osoby),
 7. Kurs gastronomiczny (1 osoba),
 8. Kurs florystyczny (4 osoby).

W 2014 roku w projekcie brało udział 21 osób. Uczestnicy projektu wzięli udział w szkoleniach:

 1. Grupowe doradztwo zawodowe ( 21 osób),
 2. Job-coaching (indywidualne doradztwo zawodowe) (21 osób),
 3. Zajęcia w zakresie inteligencji emocjonalnej, budowa relacji rodzinnych i rodzicielskich, umiejętności nabywania i rozpoznawania emocji u siebie i innych, umiejętności stawiania sobie celów i motywowania się, umiejętności nawiązywania kontaktów z uwzględnieniem zajęć dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością z zgodnie z programem „Szkoły dla rodziców” (21 osób),
 4. Zajęcia z zakresu nabywania umiejętności aktywnego i konstruktywnego spędzania czasu wolnego w tym zajęcia z zakresu gimnastyki mózgu oraz trening relaksacyjny oraz wycieczka tematycznej do Krakowa „Szlakiem wybitnych kobiet” (21 osób),
 5. Kurs praw jazdy kat. B (6 osób),
 6. Kurs na operatora wózków widłowych (2 osoby),
 7. Kurs spawacza (1 osoba),
 8. Kurs operatora koparko-ładowarki (1 osoba)
 9. Kurs florystyczny wraz z elementami zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz z obsługą kasy fiskalnej (12 osób).

Realizacja projektu przyczyniła się do zmniejszenia problemów z zakresu społeczno-psychologicznego. Działania realizowane w ramach projektu przyczyniły się do  podniesienia motywacji, do zmiany sytuacji życiowej, zwiększenia motywacji do zdobycia nowych umiejętności, kwalifikacji i wykształcenia, podniesienia kompetencji życiowych i społecznych, zmniejszenia zjawiska wykluczenia społecznego i ubóstwa. Zdobyte nowe umiejętności i zwiększona aktywność zawodowa mają pozytywny w wpływ nie tylko na poszczególne osoby jak i rodziny a również naszą gminę i jej mieszkańców.

 

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Biuletyn Informacji Publicznej

Epuap

Emp@tia

Dziennik Ustaw