Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekty

Czcionka:
  Szansa dla wszystkich     Pierwszy dzwonek     Daj serce     Wsparcie rodzin  

 

Projekty realizowane przez GOPS Jerzmanowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach w ramach swojej działalności poza obligatoryjnymi zadaniami wynikającymi z przepisów: Ustawy o Pomocy Społecznej, Ustawy o Świadczeniach Rodzinnych, Ustawy o Pomocy Osobom Uprawnionym do Alimentów, Ustawy o Systemie Pieczy Zastępczej, Ustawy o Kracie Dużej Rodzinny oraz innych statutowych zadaniami stara się zaoferować mieszkańcom dodatkowe formy wsparcia i pomocy. Celem poszerzenia swojej oferty staramy się uczestniczyć w różnego rodzaju projektach aplikując o środki na realizację dodatkowych zadań i poszerzenia ofert pomocy. Do obecnej chwili realizujemy bądź realizowaliśmy projekty:

"Szansa dla wszystkich" - od roku 2008 - 2014 roku. Projekt realizowany był w ramach POKL priorytetu VII: Promocja integracji społecznej, działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Adresatami projektu były osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zatrudnieni, zatrudnieni w gospodarstwach rolnych, z niskim wykształceniem, niepełnosprawne, długotrwale chore, zagrożone wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej, korzystające z pomocy GOPS. Celem głównym projektu było przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu beneficjentów ośrodka poprzez stworzenie systemu umożliwiającemu osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych.

"Pierwszy dzwonek", projekt w zakresie zwiększenia szans edukacyjnym uczniów z rodzin wielodzietnych 3+/4+, finansowany z dotacji celowej przyznanej na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego.

"Daj serce", projekt skierowany do osób niepełnosprawnych i ich rodzin, jego głównym celem była integracja w środowisku lokalnym.

Projekt wspierania rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży realizowany w ramach dofiansowania rozwoju pomocy społecznej realizowany w 2017 roku

 

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Biuletyn Informacji Publicznej

Epuap

Emp@tia

Dziennik Ustaw