Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Jak uzyskać pomoc

Czcionka:

Jak uzyskać pomoc społeczną?

Aby uzyskać świadczenie z pomocy społecznej wnioskodawca (osoba potrzebująca udzielenia pomocy lub osoba działająca w jej imieniu) powinien w pierwszej kolejności zgłosić wniosek o udzielenie pomocy.

Wniosek o udzielenie pomocy może być złożony w formie:

 • pisemnej złożonej w GOPS lub przesłanej na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach,
 • telefonicznej pod numerem 12 3895071,
 • ustnej złożonej bezpośrednio do właściwego pracownika socjalnego.


W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku pracownik socjalny jest zobowiązany przeprowadzić wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest jednoznaczny z rezygnacją z pomocy.

Celem wywiadu jest rozeznanie sytuacji bytowej, rodzinnej, zdrowotnej i mieszkaniowej. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić dokumenty na podstawie których pracownik socjalny będzie mógł ustalić dane personalne, stan zdrowia oraz sytuację bytową i finansową.

Osoby ubiegające się o pomoc są zobowiązane między innymi do przedstawienia:

 • dowodu tożsamości,
 • zaświadczenia pracodawcy o wynagrodzeniu netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
 • decyzji w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego itp.,
 • orzeczenia komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia, orzeczenia lekarza orzecznika, orzeczenia komisji lekarskich,
 • orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenia z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych,
 • zaświadczenia ze szkoły jeżeli dzieci uczą się w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub wyższej,
 • decyzji z Urzędu Pracy o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną,
 • dokumentu potwierdzającego aktywność zawodową,
 • oświadczenie o stanie majątkowym,
 • dokumentów potwierdzających wydatki (np. rachunki za energie gaz, czynsz itp.)


W każdym indywidualnym przypadku pracownik socjalny może prosić o przedstawienie dodatkowych dokumentów. Udzielając pomocy Ośrodek bierze pod uwagę sytuację wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.

Prawo do świadczenia pieniężnego przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia za pośrednictwem ośrodka.

 

Obszar gminy za który odpowiedzialni są poszczególni pracownicy specjalni:

Rafał Baranek Specjalista pracy socjalnej
Czubrowice - Polesie
Jerzmanowice, ulice: Krakowska, Jana III Sobieskiego, Jurajska, Łokietka, Nietoperzowa, Pogodna, Pod Jamą, Nad Doliną.
Racławice,

Aleksandra Gurgacz Pracownik socjalny
Czubrowice,
Gotkowice,
Łazy.

Marta Marek Starszy pracownik socjalny
Jerzmanowice, ulice: Fiołkowa, Kościelna, Jana Pawła II, Nad Stokiem, Międzygórze, Doły, Spacerowa, Sikorka, Pod Grodziskiem, Graniczna, Sarni Stok, Pod lasem, Witolda Pileckiego, Klonowa, Skała, Koło Studni,
Sąspów,
Szklary.

Gabriela Szlachta Starszy pracownik socjalny
Jerzmanowice, ulice: Centralna, Malinowa, Zachodnia, Rajska, Jerzykowa, Ojcowska, Szkolna, Polna, Kamionka, Widokowa, Dołki, Dalnica, Chochołowa, Kalwaryjska, Mieszka I, Spokojna, Żarnowiec, Nowa, Dębowa Góra,
Przeginia.

 

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Biuletyn Informacji Publicznej

Epuap

Emp@tia

Dziennik Ustaw